PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIỆM & MARKETING
Nail Salon Management & Marketing

Nailsolution (POS + Bookkeeper) và Nails Check-In là một hệ thống quản lý tiệm nails trên Ipad. Được thiết kế đặc biệt Song Ngữ ( Anh - Việt) giúp chủ tiệm Nails Việt Nam quản lý và marketing tiệm một cách đơn giản và đúng ý nhất
Combo bao gồm: NailsSolutionPlus, Nails Check-In, Nails Data & Nails Book.

NailsCheck-In

(Ipad) 5-Star Review, Sending Promotions

NailSolutionPlus

(Ipad) POS, Booking, Sales

Nails Data

(Iphone) Booking Management on Phone

Nails Book

(Iphone) Booking App for Tech

NAILS CHECK-IN

Tăng Reviews, Chăm Sóc Khách Hàng, Gửi Promotion, Online Booking

CUSTOMER SIGN-IN

KHÁCH HÀNG SẼ ĐĂNG NHẬP TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ NGÀY THÁNG SINH (KHÔNG BẮT BUỘC)

 • * (Eng) Customer will enter Phone Number, Name and Day and Month of Birth (optional) at Check -In

5-STAR REVIEW MANAGEMENT

KHÁCH HÀNG SẼ ĐƯỢC GỬI TIN NHẮN THĂM DÒ VỀ DỊCH VỤ THỢ LÀM CHO KHÁCH. REVIEW TỐT SẼ ĐƯỢC HƯỚNG TỚI GOOGLE HOẶC FACEBOOK. REVIEW XẤU SẼ ĐƯỢC CHUYỂN VÀO HỘP THƯ GÓP Ý

 • * (Eng) The app will send customer a brief text message for a Feedback. Good Feedback linked to Google or Facebook. Bad Feedback linked to Dashboard View, so that owner/manager can see it.

CUSTOMER DATABASE

LƯU GIỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG CHO MỤC ĐÍCH MARKETING

 • * (Eng) Save customer data and section it into different period of their visit for Special Promotion Sending purposes

SEND OUT PROMOTIONAL OFFERS

GỬI TIN NHẮN PROMOTION TỚI TOÀN THỂ KHÁCH HÀNG, HOẶC TỪNG CÁC NHÂN CỤ THỂ CHỈ TRONG 1 NÚT NHẤN

 • * (Eng) Sending Special Promotions to all Customers or Individual easily.

NAILS SOLUTION PLUS

POS, Quản Lý Tiệm, Quàn Lý Thợ, Quản Lý Booking, Doanh Thu

BOOKING MANAGEMENT

BOOK HẸN KHÁCH HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI, DỄ SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ. KHÁCH HÀNG CÓ THỂ BOOK TRỰC TIẾP TỪ WEBSITE, FACEBOOK & GOOGLE

 • * (Eng) Convenient Online Booking App, easy to use. THIS APP receive Appointments rediectly from Website, Facebook and Google.

BOOKING ADJUSTMENT

RẤT DỄ DÀNG QUẢN LÝ CÁC APPOINTMENT NHƯ DI CHUYỂN GIỜ -CHUYỂN NGÀY, ĐỔI THỢ, HOẶC XÓA CÁC BOOKING BỊ CANCEL

 • * (Eng) SUPER easy on managing and adjusting appointments by changing technicians, moving booking time, moving booking date around.

BOOKING TEXT CONFIRMATION

GỬI TIN NHẮN SMS XÁC NHẬN LỊCH ĐẶT HẸN VÀ NGÀY GIỜ

 • * (Eng) Sending Booking Confirmation by Text Message automatically

TEXT REMINDER

GỬI TIN NHẮN NHẮC NHỞ TOÀN THỂ KHÁCH HÀNG VÀO NGÀY CÓ LỊCH HẸN

 • * (Eng) Sending TEXT REMINDERS on all Appointments

POS - CHECK OUT

GIÚP DỄ DÀNG QUẢN LÝ DOANH THU . NHẤN CHỌN TÊN THỢ, CHỌN DỊCH VỤ KHÁCH LÀM, VÀ ĐÓNG MÁY

 • * (Eng) Sale Management, Check Out

POS - TECH SALE & GRATUITY MANAGEMENT

GIÚP DỄ DÀNG QUẢN LÝ SỐ TIỀN THỢ LÀM ĐƯỢC & TIỀN TIP

 • * (Eng) Easy to manage Tech's Sales and Gratuities

GIFT CERTIFICATE MANAGEMENT

BÁN, LƯU TRỮ VÀ KIỂM SOÁT GIFT CERTIFICATES

 • * (Eng) Easy to sell, track and manage Gift Certificates

GIFT CERTIFICATE MANAGEMENT

BÁN, LƯU TRỮ VÀ KIỂM SOÁT GIFT CERTIFICATES

 • * (Eng) Easy to sell, track and manage Gift Certificates

CHECK TURN

GIÚP CHỦ TIỆM NAIL QUẢN LÝ VÀ CHIA LƯỢT ĐỀU CHO CÁC NHÂN VIÊN CỦA TIỆM

 • * (Eng) Helps Owner/Manager manager Turns from their staff

REMOTE MANAGEMENT

CÓ THỂ DÙNG IPAD KHÁC QUẢN LÝ TỪ XA BẰNG CÁCH ĐƠN GIẢN: ĐĂNG NHẬP BẰNG EMAIL & PASSWORD

 • * (Eng) Manage the salon even when you are away from the workplace . By using another Ipad to Log-

OUR RECENT SALON CLIENTS

REGISTER NOW

Đăng Ký Ngay !

TOP