Nail Solution Plus (Software License)

$390

 • Booking Management
 • POS – Checkout
 • POS – Tech Sale & Gratitude Management
 • Gift Certificate Management
 • Check Turn

 

Description

(2-year Software License)

BOOKING MANAGEMENT

BOOK HẸN KHÁCH HÀNG NHANH CHÓNG, TIỆN LỢI, DỄ SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ. KHÁCH HÀNG CÓ THỂ BOOK TRỰC TIẾP TỪ WEBSITE, FACEBOOK & GOOGLE

 • * (Eng) Convenient Online Booking App, easy to use. THIS APP receive Appointments rediectly from Website, Facebook and Google.

BOOKING ADJUSTMENT

RẤT DỄ DÀNG QUẢN LÝ CÁC APPOINTMENT NHƯ DI CHUYỂN GIỜ -CHUYỂN NGÀY, ĐỔI THỢ, HOẶC XÓA CÁC BOOKING BỊ CANCEL

 • * (Eng) SUPER easy on managing and adjusting appointments by changing technicians, moving booking time, moving booking date around.

BOOKING TEXT CONFIRMATION

GỬI TIN NHẮN SMS XÁC NHẬN LỊCH ĐẶT HẸN VÀ NGÀY GIỜ

 • * (Eng) Sending Booking Confirmation by Text Message automatically

TEXT REMINDER

GỬI TIN NHẮN NHẮC NHỞ TOÀN THỂ KHÁCH HÀNG VÀO NGÀY CÓ LỊCH HẸN

 • * (Eng) Sending TEXT REMINDERS on all Appointments

POS – CHECK OUT

GIÚP DỄ DÀNG QUẢN LÝ DOANH THU . NHẤN CHỌN TÊN THỢ, CHỌN DỊCH VỤ KHÁCH LÀM, VÀ ĐÓNG MÁY

 • * (Eng) Sale Management, Check Out

POS – TECH SALE & GRATUITY MANAGEMENT

GIÚP DỄ DÀNG QUẢN LÝ SỐ TIỀN THỢ LÀM ĐƯỢC & TIỀN TIP

 • * (Eng) Easy to manage Tech’s Sales and Gratuities

GIFT CERTIFICATE MANAGEMENT

BÁN, LƯU TRỮ VÀ KIỂM SOÁT GIFT CERTIFICATES

 • * (Eng) Easy to sell, track and manage Gift Certificates

GIFT CERTIFICATE MANAGEMENT

BÁN, LƯU TRỮ VÀ KIỂM SOÁT GIFT CERTIFICATES

 • * (Eng) Easy to sell, track and manage Gift Certificates

CHECK TURN

GIÚP CHỦ TIỆM NAIL QUẢN LÝ VÀ CHIA LƯỢT ĐỀU CHO CÁC NHÂN VIÊN CỦA TIỆM

 • * (Eng) Helps Owner/Manager manager Turns from their staff

REMOTE MANAGEMENT

CÓ THỂ DÙNG IPAD KHÁC QUẢN LÝ TỪ XA BẰNG CÁCH ĐƠN GIẢN: ĐĂNG NHẬP BẰNG EMAIL & PASSWORD

 • * (Eng) Manage the salon even when you are away from the workplace . By using another Ipad to Log-
TOP